Klubmodul henter siden
Klubregler
Hans Ulrich Mikkelsen

  25.05.2015
  07:24
Regler i Galten Tennisklub 🎾
 
Banereservation
Banereservation foregår online via hjemmesiden. Dette er et nyt tiltag i forbindelse med nyt registrerings og betalingssytem som er blevet implementeret i 2015. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at bruge systemet hver gang i skal spille på banerne, dette giver os en mulighed for at se og lave statistik på banernes brug.

Reservation af banetid omfatter følgende regler:
1. Misbrug af reservationssystemet kan medføre udelukkelse fra Galten Tennisklub.
2. Det er kun tilladt at reservere banetimer med sin egen profil.
3. Reservationen bortfalder såfremt spillere ikke er mødt op senest 10 min. efter reservations start. 
4. Miniputter må ikke reservere banetider.
5. Juniorer må kun reservere timer mellem kl. 8.00-17.00, dog kan der reserveres tid efter kl. 17.00, hvis der reserveres sammen med en senior/Yngling.
6. Superseniorer må kun reservere timer mellem kl. 8-16 på hverdage.
Hvis du er i tvivl så kontakt bestyrelsen.

Baner
1. Medlemmerne skal selv vedligeholde banerne. Se "Banevedligeholdelse" for en beskrivelse hvordan banerne vedligeholdes, før og efter brug. Undlader det enkelt medlem at vedligeholde banerne efter brug kan det føre til udelukkelse fra Galten Tennisklub. Møder man op til en bane som ikke er klargjort, gives der straks besked til enten en af trænerne, el. et medlem af bestyrelsen.
2. Klargøring af banerne til de der skal overtage den efter dig påbegyndes først når disse møder op. Vil du være sikker på at overtage banen til tiden skal du derfor møde op 5 min før din reservation begynder.
3. Brug kun tennissko på tennisbanerne. Brug aldrig løbesko eller andre former for fodtøj med groft mønster.
4. Kun de der har reserveret banen må opholde sig der. Det kan dog være nødvendig at have sine børn til at opholde sig på banen.
5. Brug af cykel, rulleskøjter, løbehjul og lign. transportmidler el. køretøjer har ingen berettigelse på tennisbanerne, og brug heraf på banerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
6. Er banerne lukket med en hængelås er det fordi bestyrelsen vurderer at der ikke kan spilles på banerne. Dette kan f.eks. være efter et kraftigt regnvejr.
7. Hvis man er den sidste der forlader banerne, skal døren indtil banerne altid låses. Dette uanset tidspunkt på dagen.

Klubhus
Vi er mange medlemmer der skal anvende klubhuset, hvilket kræver en del disciplin m.h.t. oprydning. Så husk: Ryd altid op og gør rent efter dig når du forlader klubhuset. Der er ikke andre til det.
Vores klubhus ligger på et udsat sted m.h.t. indbrud/tyveri. Døren til klubhuset er sat således op at den automatisk lukker/låser efter dig. Der skal således altid anvendes nøgle til at komme ind i klubhuset. Husk derfor altid din nøgle når du skal i klubhuset. Er døren af en eller anden årsag sat på klem så luk venligst døren efter dig hvis du er den sidste der forlader klubhuset.

 

 

Nyheder

Sponsorer